CUỘC THI: 9 BỮA CƠM NHÀ - ĐẬM ĐÀ YÊU THƯƠNG


Bảng xếp hạng
01
Nguyễn Thị Ngọc
54546 điểm
02
Hanh Nguyen
41936 điểm
03
Nguyễn Thị Lụa
28858 điểm
Trần Linh Phương 100 điểm
Trần Linh Phương
Ngày tham gia: 23/12/2018
Ngày 1
Hạnh phúc là được tự tay chuẩn bị những bữa cơm ch o gia đình. Những bữa cơm gia đình sẽ làm cho tổ ấm ngày càng hạnh phúc bền chặt.
Ngày 2
Ngày 2
 
Ngày 3
Ngày 3
 
Ngày 4
Ngày 4
 
Ngày 5
Ngày 5
 
Ngày 6
Ngày 6
 
Ngày 7
Ngày 7
 
Ngày 8
Ngày 8
 
Ngày 9
Ngày 9
 
Facebook SUNHOUSE GROUP Google+ SUNHOUSE GROUP Youtube SUNHOUSE GROUP
Thu nhỏ